21. Beogradski dermatološki dani – Registracija

Poštovani, rok za online registraciju je istekao 5.11.2019. Biće dostupna registracija na licu mesta. Iznosi kotizacija na licu mesta su naznačeni u programu.